Cobranyt

Mailservice tilmelding


September 2003. Cobrasag nu klar som beta relase:
CobraSag har nu gennemgået en større redesign, specielt omkring dokumentstyring og database-håndtering. Af nye ting kan blandt andet nævnes:

Cobra Mail Integrator,
der
automatisk sørger for journalisering af mails på firma, medarbejder, opgaver og sager.

Ægte "Groupware" dokumentfunktioner.
I systemer, hvor flere har adgang til samme dokument, er det vigtigt at styre hvem, der gør hvad og hvornår, således at evt. ændringer ikke overskriver andre ændringer. I Cobrasag er indført funktionalitet, således at dokumenter altid er skrivebeskyttede. Disse kan så "checkes ud" til editering, hvilket medfører, at andre bliver informeret herom og efterfølgende kun kan åbne dokumentet i "read only - mode". Ligeledes er der indført en funktion, således at allerede overførte dokumenter gemmes lokalt. Når et dokument åbnes, kontrolleres versionen på det lokalt placerede dokument med originalen på serveren, hvorved overførelse kun sker ved forskel. Dette sammen med komprimering af filer over en vis størrelse gør, at dokumentbehandling af serverplacerede dokumenter virker hurtigt og som om, det foregår lokalt.

Forventet tiltag i den nærmeste fremtid:

Versionsstyring af dokumenter:
Når et dokument "checkes ind" med rettelser, gemmes automatisk eventuelle forudgående revisioner. Man kan således altid åbne/genkalde tidligere versioner, og derved bibeholde fuld historik og dokumentation.
Forventet implementering : Maj 2004.

Offline funktion:
Inden man drager i "marken", aktiveres offline funktionen. Dette bevirker, at alle ens relevante sager, opgaver, opfølgninger, dokumenter m.m. overføres og placeres lokalt på ens bærbare computer. Al betjening af Cobrasag foregår herefter lokalt. Ved genaktivering af online funktionen overføres alle ændringer til serveren.
Forventet implementering : April 2004.Mailservice tilmelding 
   
Firmanavn:
   
Kontaktperson:
   
Tlf. nr.:
   
E-mail:
   
Bemærkninger: